Zakelijke Thema’s

Onze focusgebieden bieden een sterke ontwikkelagenda voor managers in elke economische sector.

Wij richten ons op 4 zakelijke thema’s:

 • Toegankelijke communicatie en marketing.
 • Vooruitstrevend en inclusief leiderschap.
 • Vrouwelijk leiderschap.
 • Corporate Governance en EU Green Deal regelgeving.

Toegankelijke communicatie

Toegankelijke communicatie is essentieel in snelle, diverse en complexe zakelijke omgevingen. Communicatie moet direct impact maken, aantrekkelijk zijn qua inhoud en presentatie en vooral ook toegankelijk zijn. De Europese Toegankelijkheidswet vereist dat bedrijven ervoor zorgen dat hun communicatie en communicatiekanalen toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.

Wij adviseren over onderwerpen zoals:

 • Toegankelijkheid van interne en externe documentatie en communicatie (inclusief leesniveau).
 • Consistentie van communicatie die in lijn is met de doelstellingen en missie van het bedrijf.
 • Interculturele communicatievaardigheden.
 • Gevorderde onderhandelingsvaardigheden.
 • Communicatie op afstand en het slimme gebruik van technologie.

Informatie over de Europese Toegankelijkheidswet.

Lees meer over onze expertise en diensten op het gebied van toegankelijkheid.

Vooruitstrevend en inclusief leiderschap.

Er is een grote behoefte aan vooruitstrevend leiderschap in een wereld die momenteel wordt gekenmerkt door een afstandseconomie, een tekort aan talent, snelheid, onzekerheid, veranderde bedrijfspraktijken, digitalisering en onverwachte partnerschappen. Het is geen optie om op dezelfde manier door te gaan en ook niet om op dezelfde manier leiding te geven. Onze huidige realiteit vraagt om een effectieve respons.

Wij adviseren over onderwerpen zoals:

 • Koersbepaling.
 • Het realiseren van brede en vooral effectieve diversiteit.
 • Leiderschap gericht op uiteenlopende doelgroepen.
 • Het upgraden van bedrijfsprocessen.
 • Het herontwerpen van het bedrijfsmodel en het ontwikkelen van ondersteunende strategieën.
 • Het opbouwen van veerkrachtige toeleveringsketens.
 • Het versterken van essentiële middelen.
 • Modern team- en intergenerationeel leiderschap.
 • Key account management.

Corporate Governance

Effectief bestuur is de sleutel tot succes in zeer competitieve omgevingen.
Wij adviseren over onderwerpen die het bedrijf weerbaarder maken en aantrekkelijk voor alle stakeholders. 

 • Het ontwikkeling van een effectief besturingsmodel.
 • Het realiseren van effectieve diversiteit, gelijkheid en inclusie (D.E.I.) praktijken.
 • Voorwaarden voor het versterken van de weerbaarheid van de organisatie.
 • Het opbouwen van een sterke reputatie via een effectieve E.S.G-agenda.
 • Nieuw stakeholdermanagement.
 • Processen die het aantrekken, ontwikkelen en behouden van talent faciliteren.
 • Corporate governance in familiebedrijven.
 • Het naleven van de nieuwe EU Sustainabilty Reporting Standards (E.S.R.S. -normen voor duurzaamheidsreapportage) in het kader van de EU Green Deal regelgeving.

Executive Leiderschap voor vrouwen.

Organisaties met vrouwen in bestuurs- en managementfuncties presteren beter dan organisaties waar vrouwen onvoldoende vertegenwoordigd zijn in de top. Wij gebruiken onze jarenlange expertise in het adviseren en begeleiden van vrouwen naar topfuncties. Zij worden zich bewust van mogelijke valkuilen en kansen.  

Onze ondersteuning van vrouwen behelst:

 • Persoonlijke positionering en profilering.
 • Horizontaal en vertikaal leiderschap.
 • Het identificeren en terugdringen van vooroordelen.
 • Glass cliff & glass ceiling.
 • Strategieën  om processen te versnellen en te vernieuwen.
 • Weerbaarheid
 • Vaardigheden ter vergroting van de persoonlijke en professionele invloed.