Toegankelijkheid.

Wij faciliteren het toegankelijk maken van alle aspecten van jouw zakelijke communicatie voor mensen met zicht-, gehoor-, motorische- en neurologische beperkingen. Wij hebben diepgaande kennis van de EU toegankelijkheidswetgeving die gevolgen heeft voor alle bedrijven.

Toegankelijkheid is urgent – zorg dat je erbij bent om jouw marktaandeel te behouden en te vergroten!

 • Vanaf 25 juni 2025 moeten bedrijven voldoen aan de Europese Toegankelijkheidswet (European Accessibility Act, Directive 2019/882).
 • De tijd dringt – de gevolgen van het uitstellen van het toegankelijk maken van informatie, producten en diensten kunnen kostbaar zijn.
 • Bijna 20% van alle EU inwoners heeft een beperking.
 • Maak de transitie naar een bedrijf dat toegankelijkheid als prioriteit stelt en krijg toegang tot 87 miljoen extra potentiële klanten, alleen al in de EU.
 • Toegankelijkheid is een hoeksteen van elke groeistrategie.
 • De maatschappij en de markt accepteren niet langer dat bepaalde doelgroepen uitgesloten worden. Door achter te blijven in toegankelijkheid en inclusie riskeer je zowel de bedrijfsresultaten als de bedrijfsreputatie. Het geven van een goed voorbeeld maakt jouw bedrijf aantrekkelijker voor klanten, investeerders en medewerkers.
Kleurrijke woorden 'dare to change'

Reality check

 • Toegankelijkheid is meer dan een checklist afvinken, het is een hoeksteen van toekomstgericht leiderschap om de best mogelijke toegankelijkheid te bieden aan een ieder.
 • Richt je op inclusie voor iedereen in plaats van het inefficiënt apart bedienen van verschillende gemarginaliseerde groepen.
 • 70 – 80% van alle beperkingen zijn onzichtbaar (research door Rebecca Kelly & Natash Mutebi, januari 2023). De meerderheid van de medewerkers, van instapniveau tot de directiekamer, meldt hun beperkingen niet.
 • DEIA (diversiteit, gelijkheid, inclusie en toegankelijkheid) is geen à la carte menu; het volledige pakket is waar kritische klanten en partners naar op zoek zijn. Inclusief denken en inclusief ontwerpen zullen essentieel zijn om investeerders aan te trekken en te voldoen aan veranderende eisen.
 • Weet je in hoeverre jouw bedrijf voldoet aan toegankelijkheid? Weten waar jouw bedrijf tekort schiet geeft inzicht en stelt je in staat om verbeteringen aan te brengen.
 • Geloof je dat toegankelijkheid alleen iets is voor grote bedrijven? Dit is een misvatting. De voordelen gelden voor bedrijven van elk omvang.

Jouw risico’s kennen.

 • Beperkte toegang tot de markt: Aanbestedingsregels veranderen. Niet-toegankelijk zijn zal jouw verkoopmogelijkheden beperken door heel Europa. Bij alle overheidsdiensten geldt de eis dat alleen toegankelijke producten en diensten in aanmerking komen voor aanbestedingen. Ook niet-overheidsbedrijven zullen deze eisen gaan hanteren bij hun eigen leveranciers.
 • Juridische kosten: Vanaf 28 juni 2025, kunnen klanten bedrijven aanklagen als hun informatie, producten of diensten niet toegankelijk zijn. Rechtszaken en toegewezen claims brengen hoge kosten met zich mee, zowel in tijd, geld als reputatieschade.
 • Sociale media kritiek: Als één deel van jouw business niet toegankelijk is, werpt dat een schaduw over het geheel en kan het leiden tot negatieve PR.
 • Hogere kosten: Uitgestelde implementatie van verbeteringen is kostbaar. Correcties doorvoeren in een latere fase is duurder dan het direct goed doen.
Man staat boven aan een trap bedekt met gouden sterren

Toegankelijkheid als zakelijk voordeel – omarm een aantrekkelijk alternatief.

 • Reputatie- en marktvoordelen: als je toegankelijke producten en diensten hebt, dan groeit de markt voor potentiële klanten, niet alleen door de miljoenen mensen met beperkingen maar ook hun vrienden en familie.
 • Innovatie: :Producten en diensten die ontworpen zijn voor iedereen zijn beter te gebruiken voor alle burgers, zowel met als zonder handicap. Een product voor iemand met een visuele of auditieve beperking werkt beter voor iedereen op plaatsen met weinig licht of veel lawaai. Draaideuren helpen mensen met een motorische beperking en ook degenen die pakketten dragen. Ondertitelingen zijn behulpzaam voor degenen die een taal nog niet goed machtig zijn of die zonder geluid moeten kijken. ‘Design for all’ leidt tot betere innovatie en meer creativiteit in teams.
 • Handel en aanbestedingen: Handel wordt makkelijker met landen die regelgeving hebben op het gebied van toegankelijkheid en dit zijn alle Europese landen alsook veel landen daarbuiten waaronder de VS, Canada, Australië, Türkiye.
 • Word een aantrekkelijker werkgever: Profiteer van een grotere markt van talent! Werknemers met een beperking onderzoeken het commitment van bedrijven voor toegankelijkheid voordat ze solliciteren. Met toenemende schaarste op de arbeidsmarkt wil je geen grote groep uitsluiten!

Klik hier voor meer informatie over de European Accessibility Act.