Europese Toegankelijkheidswet.

De European Accessibility Act (E.A.A.) oftewel, Europese Toegankelijkheidswet (Directive 2019/882), vereist dat informatie, producten en diensten toegankelijk zijn voor personen met een handicap en/of functionele beperking . Vanaf 28 juni 2025 moeten bedrijven ervoor zorgen dat hun (nieuw op de markt gebrachte) producten en diensten die onder de Europese Accessibility Act (E.A.A.) vallen, toegankelijk zijn.

Als gevolg van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap (V.N.-V.R.P.H.) hebben ook landen buiten de EU, zoals het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Canada, hun toegankelijkheidswetgeving geïntroduceerd of uitgebreid.

In de EU zijn er minstens 87 miljoen mensen met een  beperking. Dit komt bijna neer op één op de vijf burgers, waaronder veel oudere mensen en mensen met een tijdelijke beperking.

De nieuwe regels van de E.A.A. zullen de toegang voor iedereen vergemakkelijken tot het openbaar vervoer, bankdiensten, computers, websites, online winkels en meer.

Reikwijdte van de Europese Toegankelijkheidswet.

Diensten en informatie:

  • Audiovisuele mediadiensten (A.V.M.S.), zoals televisie-uitzendingen, video streaming, online platforms, audiovisuele commerciële communicatie.
  • E-commerce / webshops.
  • Websites, mobiele apps.
  • E-books. Het bankwezen.
  • Diensten met betrekking tot passagiersvervoer per vliegtuig, bus, trein en schip (bijvoorbeeld kaartjesautomaten en incheckmachines).

Producten:

  • Computers en besturingssystemen.
  • TV-apparatuur.
  • Smartphones en andere communicatieapparaten, zoals e-readers.
  • Geldautomaten, betaalterminals.
Een blauwe en gele tekening van mannen en vrouwen in beroepskleding omringd door afbeeldingen van devices.