Onze toegankelijkheidsdiensten (accessibility = a11y):

Wij zijn experts op het gebied van toegankelijke communicatie tussen bedrijven en hun klanten.
Wij faciliteren het toegankelijk maken van alle aspecten van jouw zakelijke communicatie voor mensen met zicht-, gehoor-, motorische- en neurologische beperkingen.

Lees over ons team

Onze drie diensten:

 • Evaluatie van de toegankelijkheid van jouw bedrijf (JPC Accessibility Scan en JPC Accessibility Assessment).
 • Workshops en projectondersteuning.
 • Consultancy voor een inclusieve bedrijfscultuur.

JPC Accessibility Scan

Wij voeren een scan uit van de toegankelijkheid van jouw bedrijfscommunicatie gebaseerd op steekproeven van:

Website, apps, media-uitingen, presentaties en documenten (Word en pdf).

Focus:

 • Kwaliteit van toegankelijkheidsfuncties zoals structuur, contrast, knoppen, alt tekst en captioning.
 • Toegankelijkheid van de inhoud (leesniveau).

Wij leveren een beknopt rapport van onze bevindingen met een beschrijving van tekortkomingen met uitleg.

JPC Accessibility Assessment

Ons JPC Assessment van de toegankelijkheid van jouw organisatie is gebaseerd op een brede analyse van de digitale communicatie.

Hierna leveren wij een uitgewerkt rapport van onze bevindingen met daarin aanbevelingen voor optimale compliance.  Wij kijken naar een representatie van: website, apps, social media, persberichten of nieuwsbrieven, marketing, presentaties, documenten (Word, PPT, pdf), webinars en intranet.

Focus:

 • Kwaliteit van toegankelijkheidsfuncties zoals structuur, contrast, knoppen, alt tekst en captioning.
 • Toegankelijkheid van de inhoud (leesniveau).
 • Kwaliteit van audiodescriptie indien van toepassing.

Optie:

Advies inzake de nieuwe EU ESG rapportagestandaarden.

Workshops en project-ondersteuning.

Wij verzorgen bewustwordingsworkshops over toegankelijkheid voor geselecteerde bedrijfsmedewerkers van verschillende afdelingen.

 • Workshops over de elementen van toegankelijkheid en de voordelen van inclusie, diversiteit, gelijkheid, toegankeljkheid en duurzaamheid.
 • Workshops om de bedrijfsrapportage te versterken op het gebied van duurzaamheid in lijn met nieuwe EU richtlijnen.

De workshops worden zowel online als in een face-to-face setting gegeven.

Wij geven onze klanten ook toegang tot informatieve updates over toegankelijkheid.

Consultancy voor een inclusieve bedrijfscultuur.

 • Inclusief leiderschap:
  Voldoe aan de snel veranderende verwachtingen van interne en externe stakeholders.
 • Design for all:
  Universeel ontwerp gedurende het gehele ontwerpproces centraal stellen.
 • Talentmanagement:
  Een aantrekkelijke werkgever zijn voor de arbeidsmarkt.
  Toegankelijke werving & selectie: van vacaturetekst t/m benoeming.
 • Content as a service: informatieve updates.