Jouw toegankelijkheidspartner

Waarom JPC International inschakelen?

Onze expertise

 • Wij zijn experts op het gebied van strategische, inclusieve en toegankelijke communicatie.
 • Wij hebben de nieuwe wetgeving van de Europese Toegankelijkheidswet omarmd, die van invloed zal zijn op alle bedrijven en uiteindelijk voordelen voor iedereen zal opleveren.
 • Onze  diensten helpen onze klanten toegankelijk te worden voor een veel grotere markt van consumenten, werknemers en potentiële zakelijke partners.

Ons team is onze grootste troef

 • Wij hebben een brede en diepe kennis van toegankelijkheid en hebben hoog aangeschreven internationale cursussen gevolgd over het toegankelijk maken van communicatie voor mensen met een beperking, met name mensen met een visuele of auditieve beperking.
 • Wij onderscheiden ons doordat we deskundige adviseurs aan boord hebben die zelf met een beperking leven. Hun indrukwekkende staat van dienst omvat bestuursfuncties bij internationale organisaties voor mensen met een beperking en wereldwijde adviesbureaus. Daarbij is hun ervaringen  met toegankelijkheidsdrempels en -kansen, van grote waarde.

Laten we de handen ineen slaan op dit kansrijke pad om een veel betere en inspirerende omgeving te creëren voor zowel bedrijven als consumenten!

Onze aanpak

 • Onze aanpak is praktisch, informatief en coöperatief.
 • Wij evalueren de mate van toegankelijkheid van jouw externe audiovisuele en digitale communicatie, inclusief de pdf’s en animaties
 • Wij adviseren bij het prioriteren en implementeren van de vereiste veranderingen om ervoor te zorgen dat jouw organisatie op een efficiënte en gestructureerde wijze toegankelijk wordt.
 • We brengen in kaart waar nog verbeteringen nodig zijn om niet alleen toegankelijk maar ook inclusief te zijn. Onze aanbevelingen zijn concreet en direct toepasbaar.

Onze diensten

De kern van onze diensten is het toegankelijk maken van  bedrijfscommunicatie voor personen met visuele, auditieve en motorische beperkingen, en wij houden rekening met neurodiversiteit.

Een mogelijke vervolgdienst is een beoordeling van uw gebouw en faciliteiten.

Assessment van de toegankelijkheid van je bedrijfscommunicatie

 • Openbare website / webapplicaties.
 • Intranet en documenten.
 • Advertenties en animaties.
 • Online vergaderingen.
 • Beschikbaarheid en bruikbaarheid van toegankelijkheidsapplicaties.

Realisatie: advies en begeleiding 

 • Op basis van het gedane assessment: het opstellen van een stappenplan van maatregelen om te voldoen aan accessibility verwachtingen.
 • Adviseren hoe de principes van ‘inclusive design’ op te nemen in bedrijfsprocessen om voorbereid te zijn op toekomstige ontwikkelingen.
 • Educatie in de vorm van trainingen, online modules, updates, webinars.

Kwaliteitsborging

 • Controleren dat voldaan wordt aan wettelijke eisen.
 • Zijn de maatregelen en aanpassingen consistent?
 • Zijn de genomen maatregelen effectief?
 • Worden de vier principes van ‘ Design for all’ in acht genomen?