Spreker Janet Poot staand voor een zaal toehoorders

Presentatie JPC tijdens de jaarlijkse conferentie van Professional Accounts in Europe (PAiE).

Graag informeren wij organisaties over de gevolgen van de Europese Toegankelijkheidswet die over een jaar van kracht wordt. Zo hebben wij op 18 juni leden van de PAiE meegenomen in de kansen die optimale toegankelijkheid creëert. Ons thema luidde: “Accessibility – Opportunity for Growth and Acquisition”. Ook de financiële sector krijgt met dit onderwerp te maken als onderdeel van ESG en de bijbehorende rapportage. De presentatie leidde tot veel interactie en het uitwisselen van ervaringen met toegankelijkheid.

Toegankelijkheid is een morele en wettelijke verplichting, alsook een zakelijk aantrekkelijke weg naar groei en acquisitie.